Posao i karijera

Mesar 225

Opšti uslovi:

  • Srednja stručna sprema mesarske ili prehrambene struke
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima


Opis posla:

  • Poručuje, prima i kontroliše meso i mesne prerađevine
  • Pandluje, konfekcionira meso za dalju prodaju
  • Pakuje i prodaje meso i prerađevine od mesa
  • Obezbeđuje stručan smeštaj svežeg mesa i mesnih prerađevina u rashladne komore i prodajne vitrine
  • Brine o ispravnosti mesa i prerađevina od mesa
  • Stara se o sprovođenju higijensko tehničkih mera

PRIJAVI SE ZA POSAO