Not Available!


This content is not available in this language. Please open on Serbian language!

Sva polja su obavezna

Opšti uslovi korišćenja

Objekti u kojima važi bonus kartica


  Uslovi korišćenja

  Član 1.
  Korisnik Univerexport Bonus kartice, može postati svaki punoletni državljanin Republike Srbije sa stalnim prebivalištem na teritoriji Republike Srbije ( u nastavku Korisnik ). Kartica je besplatna i izdaje se na osnovu zahteva Korisnika.

  Član 2.
  Izdavalac i vlasnik Bonus kartice, je Univerexport d.o.o. Novi Sad ( u nastavku: Izdavalac ). O izdavanju kartice odlučuje nadležna služba Izdavaoca. Izdavalac zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promeni ili ukine program bonifikacije Bonus kartice.

  Član 3.
  Korisnik je dužan da pažljivo čuva karticu i da je koristi isključivo u svrhu za koju je izdata. Bonus kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba koja je podnela zahtev za dobijanje Bonus kartice. Bonus kartica ne služi kao sredstvo plaćanja.

  Član 4.
  Pravo na sticanje bonusa se ostvaruje isključivo kupovinom u Univerexport maloprodajnim objektima koji su uključeni u program Bonus Kartica. Informacija o objektima redovno se ažurira i dostupna je na sajtu www.univerexport.rs

  Član 5.
  Bonus se ostvaruje nakon završetka bonitetnog perioda. Trajanje bonitetnog perioda i vrstu bonusa određuje Izdavalac i ističe ga putem web sajta www.univerexport.rs. Nakon završetka bonitetnog perioda Korisnik može proveriti da li je ostvario bonus, na spisku koji će biti istaknut u OBJEKTIMA U KOJIMA VAŽI BONUS KARTICA. Korisnik može proveriti da li je ostvario bonus i pozivanjem korisničkog servisa na 0800/345678.Poklon bon može se iskoristiti u roku naznačenom na samom bonu. Poklon bon ne može se zameniti za novac. Nakon isteka roka naznačenog na bonu, isti neće moći biti iskorišćen.

  Član 6.
  Na početku novog bonitetnog perioda stanje na kartici se vraća na nulu, bez obzira da li je korisnik u prethodnom bonitetnom periodu otvario bonus ili ne. Pregled stanja kupovina u novom Bonitetnom periodu moguće je proveriti putem web sajta www.univerexport.rs ili pozivanjem korisničkog servisa na broj 0800/345678

  Član 7.
  Korisnik je obavezan da gubitak ili krađu kartice odmah prijavi nadležnoj službi Izdavaoca pozivanjem korisničkog servisa na telefon 0800/345678 . Korisniku će biti izdata nova kartica sa do tada ostvarenom kupovinom.

  Član 8.
  Izdavalac zadržava pravo da u bilo kom trenutku ukine pravo na dalju upotrebu kartice korisniku koji se na bilo koji način ne pridržava i krši Opšte uslove. Izdavalac nije obavezan da obrazloži svoju odluku. Korisnik je dužan da nakon gubitka prava na dalju upotrebu Bonus kartice istu vrati Izdavaocu.

  Član 9.
  Izdavalac može da izmeni ove Opšte uslove za izdavanje i upotrebu kartice . O svim suštinskim izmenama Izdavalac je dužan da obavesti korisnike putem zvanične web stranice www.univerexport.rs i u svim objektima koji učestvuju u programu Bonus kartica. Korisnik koji zadrži karticu nakon javnog obaveštenja o izmenama i dopunama Opštih uslova smatraće se da je sa njima saglasan.

  Član 10.
  Potpisom ove pristupnice, korisnik bezuslovno prihvata navedena pravila.

  Član 11.
  U ovom programu ne mogu učestvovati pravna lica i zaposleni Univerexport-a