Društvena odgovornost

 • Briga o zaposlenima

  Kompanija Univerexport permanentno radi na polju razvoja motivacionog programa za zaposleni, jer smatramo da samo u potpunosti zadovoljan zaposleni može biti posvećen poslu, odgovoran, veran i produktivan.

  Univerexport strategiju povećanja zadovoljstva zaposlenih usmerava ka:

  - Poboljšanju korporativnih komunikacija koje za rezultat imaju povećanje stepena transparentnosti rada kompanije. U isto vreme, vrednovanje mišljenja zaposlenih, mogućnost njihovog uticaja na donete odluke, upoznavanje sa rezultatima i problemima kompanije, kao i razmenjivanje informacija kako između sektora tako i maloprodajnih objekata, doprinose pozitivnoj organizacionoj kulturi.

  - Obezbeđenju adekvatnih uslova za rad pružanjem maksimalno dostupnih resursa, te poštovanjem svih zakonskih normi zapošljavanja i rada.

  - Organizacionoj strukturi uz jasno definisanje i delegiranje radnih zadataka. Mogućnost za usavršavanje i dalje napredovanje zaposleni u kompaniji Univerexport konstantno mogu da steknu putem Univerexport trening centra (UTC), ali i na druge priznate načine.

  - Obezbeđivanju zdrave poslovne klime putem negovanja međuljudskih odnosa i sticanja lojalnosti kod zaposlenih koji ostvarivanje svojih poslovnih ciljeva i ambicija vide u okviru kompanije Univerexport.

  - Redovnom održavanju Internet sajta kompanije, kao i slanju dnevnih informatora, gde zaposleni mogu videti sve novine u vezi sa poslovanjem, zapošljavanjem i napredovanjem u okviru Grupe Univerexport. 

  - Nagrađivanju pojedinaca iz svakog od sektora kompanije, koji su tokom godine pokazali izuzetno zalaganje i posvećenost poslu.