ID podaci

Poreski identifikacioni broj (PIB):

101692669

Maticni broj pravnog lica:

08207259

Firma (pun naziv):

UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO
21000 NOVI SAD, SENTANDREJSKI PUT 165

Firma (skraćeni naziv):

UNIVEREXPORT DOO
NOVI SAD

Ime i prezime ovlašćenog lica:

Dragoslav Vučurević

Podaci o sedištu:

Novi Sad

Opština:

Novi Sad

Mesto:

Novi Sad

Naziv ulice:

Sentandrejski put

Kućni broj (broj i slovo):

165 (stošezdesetpet)

Broj telefona:

+381 (21) 4870 200

Broj fax-a:

+381 (21) 4870 211

E-mail:

korisnicki.servis@univerexport.rs

Registarski broj:

8227180331

Br.potvrde o izvršenom evidentir. za PDV:

132667235

Podaci o delatnosti, naziv firme šifra delatnosti:

UNIVEREXPORT DOO Novi Sad 47.11, 47.91


Podaci o računu u banci, naziv banke, mesto, broj tekućeg računa:

Banca Intesa Beograd

160-9818-13

UniCredit Bank Srbija ad Beograd

170-30006058000-75