scrollToTop

BONUS KARTICA

Lista objekata u kojima važi Bonus kartica:

Opšti uslovi korišćenja Bonus kartice

Šta je bonus kartica?

Gde da apliciram da bih dobio karticu i koliko to vremenski traje?

Kako da koristim karticu?

Koliko važi bonitetni period?

Da li svi artikli ulaze u obračun za potrošnju?

Kako da proverim stanje na kartici?

Kako da podignem i iskoristim vaučer?

Napomena