Bonus kartica


Bonus kartica je program nagrađivanja koji važi isključivo u odabranim Univerexport maloprodajnim objektima.
Prilikom kupovine karticu je potrebno pokazati radniku na kasi, čime se vrši prvi korak, a to je registracija kupovine na kartici. Svaki iznos sa fiskalnog računa se sabira u okviru jednog bonitentnog perioda, bez obzira na iznos i na način plaćanja. Bonitetni period, odnosno period sakupljanja bodova, traje dva meseca.

Poklon vaučer za ponovnu kupovinu dobijaju potrošači koji u bonitentnom periodu ostvare neto iznos kupovine:
· 10.000-19.999 din - poklon vaučer od 500 dinara
· 20.000-39.999 din - poklon vaučer od 1.000 dinara
· Preko 40.000 din - poklon vaučer od 2.500 dinara

Poklon vaučer se preuzima i realizuje u Univerexport maloprodajnom objktu u kojem je popunjena pristupnica za dobijanje Bonus kartice.

Stanje na Bonus kartici za tekući bonitetni period se može proveriti unošenjem sledećih podataka:
· Broj kartice - trinaestocifreni broj sa Bonus kartice
· Ime i prezime - unos podrazumeva korišćenje latiničnog pisma bez korišćenja kvačica (na primer: Petar Petrovic)

Stanje na kartici se u svakom momentu može pogledati u okviru kolone NETO iznos, koji predstavlja iznos svih kupovina uz BONUS KARTICU umanjen za vrednost sledećih artikla: CIGARETA, ELEKTRONSKIH DOPUNA, NOVINA i AKCIJSKIH ARTIKALA (akcijski artikli su svi artikli koji imaju izraženu staru i novu, tj. akcijsku cenu)


Sva polja su obavezna

Objekti u kojima važi bonus kartica