scrollToTop

ID PODACI

ID podaci

 

Poreski identifikacioni broj (PIB):101692669
Maticni broj pravnog lica:08207259
Firma (pun naziv):UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO 
21000 NOVI SAD, SENTANDREJSKI PUT 165
Firma (skraćeni naziv):UNIVEREXPORT DOO 
NOVI SAD
Broj telefona:+381 (21) 4870 200
Broj fax-a:+381 (21) 4870 211
E-mail:korisnicki.servis@univerexport.rs
Registarski broj:8227180331
Br.potvrde o izvršenom evidentir. za PDV:132667235
Podaci o delatnosti, naziv firme šifra delatnosti:UNIVEREXPORT DOO Novi Sad 47.11, 47.91