Tenderi

Tender za štampu i isporuku kataloga

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za distribuciju neadresiranog reklamnog materijala

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za štampu flajera

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za štampu frejmova

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za štampu plakata

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za štampu wobblera

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Primer pripreme 

Tender za brendiranje

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za održavanje vozila

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za prevoz voća i povrća

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena