Tenderi

Tender za štampu i isporuku kataloga

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Primer pripreme za štampu

Tender za distribuciju neadresiranog reklamnog materijala

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za štampu flajera

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Primer pripreme za štampu 

Primer pripreme za štampu 

Primer pripreme za štampu 

Primer pripreme za štampu 

Primer pripreme za štampu 

Tender za štampu frejmova

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Primer pripreme za štampu

Tender za štampu plakata

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Primer pripreme za štampu

Tender za štampu wobblera

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Primer pripreme za štampu

Primer pripreme za štampu 

Primer pripreme za štampu

Tender za brendiranje

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Primer pripreme za štampu

Primer pripreme za štampu

Primer pripreme za štampu

Primer pripreme za štampu

Primer pripreme za štampu

Primer pripreme za štampu

Tender za održavanje vozila

Dokumentacija

Poziv

Tabela vozila

Tender za prevoz voća i povrća

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za održavanje viljuškara

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tabela

Tender za održavanje utovarnih rampi na vozilima

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za DDD

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Dinamika monitoringa

Tender za nabavku usluga za laboratorijska ispitivanja bezbednosti i kvaliteta sirovina namirnica i hrane

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Dinamika laboratorijskih analiza

Tender za servisiranje klimatizacije

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za rezervne delove za frigo mehaničarske radove

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za nabavku materijala za molersko-farbarske radove

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za nabavku materijala za bravarsko - instalaterske radove

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za nabavku rezervnih delova za elektromonterske radove

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za zamenu filtera na sistemima ventilacije

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za uslugu periodičnog pregleda stabilnog sistema za dojavu požara, kontrola i servisiranje centrale

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za uslugu servisiranja, ispitivanja i pregleda unutrašnje gasne instalacije

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za projektovanje, izradu, postavku i održavanje reklamnih oznaka na javnim površinama i ishodovanje neophodnih dozvola

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena - materijal za održavanje reklamnih oznaka

Struktura cena - izrada i montaža banderaša

Struktura cena - izrada i montaža krajputaša

Struktura cena - reklamne oznake i displej

Tender za uslugu servisiranja, ispitivanja i pregleda opreme za početno gašenje požara

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za cenovke

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za nabavku lične zaštitne opreme

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za natron ambalažu

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za papirnu galanteriju

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za PET ambalažu

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za rolo kese i papir mach

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za senzormatik nalepnice

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za stiropor tacne

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za ručnu streč foliju

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za termo rolne i termo etikete 

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za uslugu čišćenja i održavanja higijene

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za kancelarijski materijal

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za nabavku tonera i ribona

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za nabavku sredstava za pranje i dezinfekciju

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za uslugu prevoza robe eksternim kupcima (Novi Sad)

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za uslugu prevoza robe eksternim kupcima (Beograd)

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za uslugu crpljenja i pražnjena separatora

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za uslugu održavanja opreme za fiskalne kase

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za uslugu održavanja laserskih štampača

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za nabavku računarske opreme

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena

Tender za uslugu održavanja šalterskih i matričnih štampača u poštama i menjačnicama 

Dokumentacija

Poziv

Struktura cena