scrollToTop

200 BUDUĆIH LIDERA

200 budućih lidera

Univerexport pokreće program „200 budućih lidera“, sa ciljem zapošljavanja mladih, svršenih studenata koji će svoja prva znanja moći da steknu u kompaniji sa višedecenijskim iskustvom i poslovanjem na tržištu Srbije, a kasnije i da ta iskustva postanu osnov njihovih budućih poslovnih napredovanja u Univerexport-u. Pripravnici prolaze intenzivan program obuke i sticanja znanja, veština i alata u trajanju od 12 meseci, nakon čega dobijaju šansu da ta znanja pretoče u stalni radni odnos.

Program „200 budućih lidera“ veliki je poduhvat kompanije Univerexport koji počinje 2017. a završava se 2025. godine. Tokom svake od predviđenih 8 godina, Univerexport zapošljava po 25-oro mladih ljudi koji će svoje veštine steći u sektorima Komercijale, Marketinga, IT-a, Lanca snadbevanja, a potom postati eksperti koji će biti nosioci razvoja Univerexport-a u budućnosti.

  • Komercijalni sektor (Upravljanje kategorijama proizvoda)
  • Lanac snabdevanja
  • konkurs za primanje najboljih pripravnika za sektor Komercijale i Lanca snabdevanja je završen
  • IT sektor
  • Marketing sektor
  • Kontroling